داشتن شغل برای گذران زندگی ما در این دنیا بسیار لازم و ضروریست. پول یکی از قدرتمندترین ابزار برای رساندن ما به اهدافمان هستند. برای موفقیت در شغلی که داریم باید در مسیر رسالت خود و علاقمندیهایمان مهارت کسب کنیم و با تعهد و مسئولیت پذیری روز به روز در آن زمینه بهتر بشویم. ثروتمند شدن هم قوانین خاص خود را دارد که با رعایت آنها می توانیم از خزائن بی انتهای الهی بهره مند بشویم. در این بخش هرآنچه مدیران عامل و صاحبین کسب و کار باید بدانند قرارداده شده است. شما در این بخش در مورد رهبری ،بوم کسب وکار، فروش، سیستم سازی، کوچینگ و رموزموفقیت در کسب و کاریاد می گیرید که با بکار گیری آنها سریع تر و بهتر می توانید کسب و کار خود را تحلیل و بررسی نمایید.

جلسات دوره

سی کلید پولسازی

سی کلید پولسازی

تمام نعمتهایی که در این دنیا خداوند در اختیار ما گذاشته است دارای انرژی و ارتعاشند ما توسط احساساتمان سطح انرژیمان بالا و پایین می رود . باورهای ما موجب ایجاد احساسات ،احساسات موجب انرژی ،انرزی ارتعاش و ارتعاش مدار مارو مشخص می کنند . پول و فراوانی در مدار بالایی قرار دارند که سید محمد عرشین فردر دوره سی کلید پولسازی راههای رسیدن به آن مدار را به ما آموزش می دهد

تمام نعمتهایی که در این دنیا خداوند در اختیار ما گذاشته است دارای انرژی و ارتعاشند ما توسط احساساتمان سطح انرژیمان بالا و پایین می رود . باورهای ما موجب ایجاد احساسات ،احساسات موجب انرژی ،انرزی ارتعاش و ارتعاش مدار مارو مشخص می کنند . پول و فراوانی در مدار بالایی قرار دارند که سید محمد عرشین فردر دوره سی کلید پولسازی راههای رسیدن به آن مدار را به ما آموزش می دهد

فایل های این فصل

سی کلید پولسازی

1- سی کلید پولسازی

2- سی کلید پولسازی

3- سی کلید پولسازی

روانشناسی پیروزی ازدنیس ویتلی (فروش)

روانشناسی پیروزی ازدنیس ویتلی (فروش)

روانشناسی پیروزی از دنیس ویتلی است که با جزئیات در رابطه با موفقیت در کسب و کار و فروش بالا صحبت می کند این ویدئو توسط ویدان در دوره های بزینس گوچینگ ارائه شده است . این ویدئو در 137 صفحه پی دی اف و 17 فایل صوتی آماده شده است.

روانشناسی پیروزی از دنیس ویتلی است که با جزئیات در رابطه با موفقیت در کسب و کار و فروش بالا صحبت می کند این ویدئو توسط ویدان در دوره های بزینس گوچینگ ارائه شده است . این ویدئو در 137 صفحه پی دی اف و 17 فایل صوتی آماده شده است.

فایل های این فصل

1- روانشناسی پیروزی

2- روانشناسی پیروزی

3- روانشناسی پیروزی

4- روانشناسی پیروزی

5- روانشناسی پیروزی

6- روانشناسی پیروزی

7- روانشناسی پیروزی

8- روانشناسی پیروزی

9- روانشناسی پیروزی

10- روانشناسی پیروزی

11- روانشناسی پیروزی

12- روانشناسی پیروزی

13- روانشناسی پیروزی

14- روانشناسی پیروزی

16- روانشناسی پیروزی

17- روانشناسی پیروزی

روانشناسی پیروزی

رازهای اینستاگرام

رازهای اینستاگرام

رازهای اینستاگرام از دن لاک و از آموزشهای ویدان می باشد . خلاصه این ویدئو در 18 صفحه و 5 فایل صوتی تقدیم می گردد.

رازهای اینستاگرام از دن لاک و از آموزشهای ویدان می باشد . خلاصه این ویدئو در 18 صفحه و 5 فایل صوتی تقدیم می گردد.

فایل های این فصل

1- رازهای اینستاگرام

2- رازهای اینستاگرام

3- رازهای اینستاگرام

4- رازهای اینستاگرام

5- رازهای اینستاگرام

رازهای اینستاگرام

15- روانشناسی پیروزی

تکنیک های پولسازی

تکنیک های پولسازی

انواع تکنیکهای پولسازی از اینستاگرام از آنسون الکساندر و از دوره های ویدئویی ویدان است . خلاصه آن در 16 صفحه و 5 فایل صوتی ارائه شده است .

انواع تکنیکهای پولسازی از اینستاگرام از آنسون الکساندر و از دوره های ویدئویی ویدان است . خلاصه آن در 16 صفحه و 5 فایل صوتی ارائه شده است .

فایل های این فصل

1- تکنیک های پولسازی

2- تکنیک های پولسازی

3- تکنیک های پولسازی

4- تکنیک های پولسازی

5- تکنیک های پولسازی

تکنیک های پولسازی

اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا از مک لئود

اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا از مک لئود

اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا از الیزابت مک لئود است . این ویدئو توسط ویدان در دوره های بزینس کوچینگ ارائه می گردد.خلاصه آن در 18 صفحه و 6 فایل صوتی تقدیم شده است .

اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا از الیزابت مک لئود است. این ویدئو توسط ویدان در دوره های بزینس کوچینگ ارائه می گردد.خلاصه آن در 18 صفحه و 6 فایل صوتی تقدیم شده است.

فایل های این فصل

1- اصول کوچینگ برای فروش

2- اصول کوچینگ برای فروش

3- اصول کوچینگ برای فروش

4- اصول کوچینگ برای فروش

5- اصول کوچینگ برای فروش

6- اصول کوچینگ برای فروش

اصول کوچینگ برای فروش

اصول کوچینگ و مربیگری از رم چاران

اصول کوچینگ و مربیگری از رم چاران

اصول کوچینگ و مربیگری : این دوره توسط رم چاران آموزش داده شده است و توسط ویدان در دوره های بزینس کوچینگ ارائه می گردد. خلاصه این ویدئو در 7 صفحه پی دی اف و دو فایل صوتی تقدیم می گردد.

اصول کوچینگ و مربیگری : این دوره توسط رم چاران آموزش داده شده است و توسط ویدان در دوره های بزینس کوچینگ ارائه می گردد. خلاصه این ویدئو در 7 صفحه پی دی اف و دو فایل صوتی تقدیم می گردد.

فایل های این فصل

1- اصول کو چینگ و مربیگری از رم چاران

2- اصول کو چینگ و مربیگری از رم چاران

اصول کو چینگ و مربیگری از رم چاران

بوم کسب و کار (رهبری)

بوم کسب و کار (رهبری)

این جزوه خلاصه کتاب بوم کسب و کار از الکساندر استروالدر وایوزپینیور است که با کمک آن کسب و کارها می توانند استراتزی هایشان را تدوین و یا تحلیل کنند. خلاصه پی دی اف این کتاب 8 صفحه می باشد.

این جزوه خلاصه کتاب بوم کسب و کار از الکساندر استروالدر وایوزپینیور است که با کمک آن کسب و کارها می توانند استراتزی هایشان را تدوین و یا تحلیل کنند. خلاصه پی دی اف این کتاب 8 صفحه می باشد.

فایل های این فصل

بوم کسب و کار (رهبری)

مدیریت و رهبری-کوچینگ

مدیریت و رهبری-کوچینگ

دوره تربیت کوچ از دوره های آموزشی دکتر ربانی وویدان است که در آن به هرآنچه یک مدیر کسب و کار و یا کوچ کسب و کار باید بداند شرح داده شده است. خلاصه این دوره در 44 صفحه پی دی اف و 9 فایل صوتی تقدیم شده است.

دوره تربیت کوچ از دوره های آموزشی دکتر ربانی وویدان است که در آن به هرآنچه یک مدیر کسب و کار و یا کوچ کسب و کار باید بداند شرح داده شده است. خلاصه این دوره در 44 صفحه پی دی اف و 9 فایل صوتی تقدیم شده است.

فایل های این فصل

1- دوره تربیت کوچ

2- دوره تربیت کوچ

3- دوره تربیت کوچ

4- دوره تربیت کوچ

5- دوره تربیت کوچ

6- دوره تربیت کوچ

7- دوره تربیت کوچ

8- دوره تربیت کوچ

9- دوره تربیت کوچ

دوره تربیت کوچ