سرنوشت ساز باشید.سرنوشت ساز باشید.

بخش دوم

 "اهدافتان را روی کاغذ بنویسید ... وقتی این کار را انجام دهید ، قطعاً به آرزوهای نامرئی تان ، شکلی  محسوس و ملموس خواهید داد." )ناپلئون هیل(

این کار به دو دلیل مهم و موثر است: اول اینکه باعث میشود تا اهداف به ذهن بیایند چرا که تا هدفی در ذهن نداشته باشید نمیتوانید آن را بنویسید و دوم اینکه در نوشتن هدف نیرویی وجود دارد که باعث تحقق آن میشود. پس 100 مورد از چیزهایی که میخواهید قبل از مرگ به آن ها دست پیدا کنید را بنویسید. این باعث میشود که ذهن شما شناخت آگاهانه ای از این اهداف پیدا کند و برای دستیابی به آن ها به فعالیت افتد.

یک شبه نمیتوانید مقصدتان را عوض کنید ولی مسیرتان را چرا!! شما مجبور نیستید تا آخر عمر در جایی که الان هستید باقی بمانید .مقصدتان را انتخاب کنید و برای رسیدن به آنجا تلاش نمایید.یک هدف بلند مدت برای خود در نظر بگیرید و در راستای رسیدن به آن اهداف کوتاه مدت مشخص کنید و برنامه ریزی کرده و به دنبالشان بروید تا به هدف نهایی برسید.

2. واقعیت را معلق کنید.

وانمود  کنید که این فقط یک بازی است و برای مدتی  در دنیای خیالی بازی کنید. اجازه دهید غول خفته درونتان بیرون

بیاید و بازی کند . اگر همه انواع مهارت ، منابع یا توانایی های موجود در جهان را در اختیار داشتید ، چه کاری میکردید؟ چه چیزی را تعیین میکردید که انجامش دهید؟ افکارتان را فیلتر ، اصلاح و قضاوت نکنید.

" همان تفکراتی که شما را به جایگاه فعلی تان رسانده اند ، شما را از رسیدن به جایی که می خواهید بروید ، باز می دارند

."(آلبرت انیشتن)

یادتان باشد که درباره ی توانایی ها یا شایستگی ها یتان برای داشتن یا دست یافتن به هر آنچه که ذهنتان تصور می کند ، پیش داوری نکنید. اجازه دهید تا افکارتان به جریان در آیند.

درک کنید شما در ابتدا خودتان را به هر چیزی که می نویسید ، متعهد نمی کنید. شما به روش طوفان فکری عمل می کنید و اجازه می دهید تا تخیل تان به هر جایی برود . برای جدا کردن افکار بلند پروازانه یا نا معقول وقت هست. برای شروع ، تنها با رها سازی بی پروا فکر کنید. اگر فرشته ی آرزو ها ناگهان ظاهر شود و بتواند 10 مورد از خواسته ها و آرزوها ی شما را در هر یک از ابعاد و عرصه ها برآورده کند ، چه چیزهایی را می نویسید؟ با این ذهنیت خواسته هایتان را روی کاغذ بیاورید

3. بزرگ فکر کنید:

به خودتان اجازه دهید که رویاهای بزرگی  را در سر بپرورانید و ریسک های بزرگی  انجام دهید. اگر میدانستید که موفقیتتان حتمی است، دنبال انجام چه کاری میرفتید ؟ اگر میتوانستید برای نقش شخصیت خودتان در زندگی  متن نمایش نامه بنویسید ، که می توانست هر چیزی باشد ، چه نقشی  را برای خودتان می نوشتید؟ آرزو های محرمانه ی شما چیست؟ چه چیزی هست که همیشه میخواستید انجامش دهید، یا آن را داشته باشید، یا آن گونه باشید یا آن را تجربه کنید، اما خیلی  از آن  میترسیدید؟

بزرگترین و شجاعانه ترین هدف شما چیست؟ چه چیزیست که حتی تصور و فکر به آن  ، مو را به تنتان سیخ می کند؟اگر انتظاراتتان کوچک باشد ، در نتیجه آن ، نتایجتان هم کوچک خواهد بود.

“برای خیلی ها خطر بزرگتر این نیست که هدفشان بیش از حد بالاست و به آن نمی رسند، بلکه این است که اهدافشان بیش از حد کوچک است و به آن ها دست می یابند . ") میکل آنژ(

 "یک کشتی  در اسکله ، در امنیت قرار دارد ، ولی  کشتی ها به این دلیل ساخته نشده اند . "  )جان ای شید(

 "اهدافتان را بیش از حد پایین تعیین نکنید . اگر بزرگ تر نخواهید ، بزرگ نخواهید شد . "  )جیم ران(

 "رویاهای کوچک نداشته باش ، چون آنها قدرتی  برای به حرکت در آوردن قلب انسان ها ندارند . " )گوته(

-از جنگیدن هراس نداشته باشید هر چه حریف نیرومند تری داشته باشید قوی تر میشوید چرا که در این صورت استعدادها و قابلیتها یتان را بروز میکند.

-باورهای محدود کننده تان را رها کنید و نترسید با شجاعت برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید.

4.مثبت بیان کنید:

تصمیم بگیرید که میخواهید به سوی چه چیزی بروید ، نه این که می خواهید از چیزی فرار کنید.اگر نمیخواهید مریض شوید پس به آن فکر نکنید،همیشه فقط متمرکز به خواسته هایتان باشید و به صورت جمله مثبت در ذهنتان مرور کنید.

مثال ها : 

 "من در مدت ......... روز به وزن ایده ال خودم یعنی  ......... کیلوگرم می رسم " جای این که بگویید " می خواهم 10 کیلوگرم از وزنم را کم کنم".

یا " من در مدت .......... روز به سود ........... می رسم " جای این که بگویید " می خواهم از شر بدهی هایم خلاص شوم" .

یا " من یک رابطه عاشقانه ، محترمانه و صمیمانه با همسرم دارم " جای اینکه بگویید " می خواهم زندگی  زناشویی ام را بهبود بخشم " .

5.جمله هایتان را به صورت " من ....... هستم " بیان کنید.

جای این که بگویید " من می خواهم ........ باشم " ، بگویید " من ......... هستم " . حالت اول فقط خواسته ها را تقویت می کند ، نه داشته ها را . 

اگر هدفی  را این گونه بنویسید که " می خواهم یک میلیونر باشم " ، نیروی خلاقتان فقط دقیقا مقدار بیشتری از آن نتیجه (خواهان میلیونر بودن ) را به وجود می آورد. اگر بگویید " من تا فلان تاریخ  یک میلیونر هستم" نیروی خلاق تان روی ایجاد چیزی که اعلام کرده اید تا درست و واقعی  باشد ، متمرکز میشود.

6.  مطمئن شوید که آنها اهدافتان هستند.

خیلی ها جای آن چه که واقعا برای خودشان میخواهند ، اهدافی  را تعیین میکنند که فکر میکنند " باید " داشته باشند .اجازه ندهید که ایده ال ها یا انتظارات اعضای خانواده ، همکاران یا جامعه بر خواسته های شما تحمیل شود. در واقع، اگر اهداف مکتوب شما برخاسته از قلب و خواسته های درونیتان نباشند ، روحیه ی خلاق شما به هیچ وجه برای به وجود آوردن آنها وارد عمل نمی شود. این کار تنها باعث نا امیدکردن شما و ارائه ی این خیال باطل است که شخصی  شکست خورده و ناتوان هستید ، در حالی  که شما در حقیقت با موفقیت از چیزی اجتناب کرده اید که روحیه ی درونیتان واقعا به هیچ وجه آن را نمی خواست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب )سیستم طراحی  هدف:

حالا می خواهیم اهداف موجود در هر یک از هشت عرصه مهم زندگی  را فهرست کنیم. باز هم صادق و روراست باشید ، یادتان باشد هیچ کس دیگری ، پاسخ هایتان را نمی بیند. هر چیزی را که به ذهنتان می رسد، بنویسید. درباره شان خیلی  فکر نکنید ، با جرات جلو بروید و به ندای  قلبتان گوش کنید. هرچه پیش آمد، آن را یاداشت کنید. 

همه اهداف باید تعادل داشته باشند،پس بعد از نوشتن،باز نگری و مشخص کردن اینکه همه اهداف و آرزو مربوط به کدام بعد است و با توجه به بازنگری و دقت  به چرخ زندگی در زمان حاضر اهداف را تعیین کرده و به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کنید.

مجددا اهداف خود را باز نگری کنید که شامل تمام ارکان مشخص شده باشد و ضمنا با ارزشهای اخلاقی مطابقت داشته باشد و از صمیم قلب با تمام وجود آن را باید بخواهید.

یعنی در هر ستون لااقل یک تا دو هدف الویت دار کوتاه مدت چند هدف میان مدت و چند هدف بلند مدت بنویسید و جدا کنید و در نهایت 10 هدف الویت دار کوتاه مدت )یک ساله(خود را انتخاب نمایید.

-برای هر 10 هدف لااقل چند دلیل بنویسید که چرا میخواهید به آن برسید و آن را داشته باشید.وقتی چرایی رسیدن به هدفی مشخص شود چگونگی رسیدن به آن نیز واضح میشود.هر چه دلایل و چرایی بشتری برای خود بنویسید انگیزه قوی  تری پیدا میکنید.(اگر می خواهید بیشتر داشته باشید ،باید بیشتر باشید.جیم ران)

قبل از این که بتوانید چیزی را داشته باشیدباید کارهایی را انجام دهید و قبل از این که بتوانید کاری را انجام دهید باید صفاتی را داشته باشید آیا آماده اید فردی شوید که میتواند به هدف هایش برسد؟

"برای رسیدن به چیزی که قبلا هیچ وقت آن را نداشته اید باید آن کسی شوید که هیچگاه نبوده اید")لس بروان(

-حالا برای رسیدن به هرکدام از این اهداف باید خصوصیات و مهارتهایی را کسب کنید.باید از خود بپرسید،چه کلاسهایی باید بروم؟چه مهارتهایی باید کسب کنم؟با چه افرادی باید مشورت کنم؟شبیه چه کسانی باید بشوم؟چه تحقیقاتی لازم دارم؟چه منابعی نیاز دارم؟و...

-در این مرحله باید کل کارهایی که در طول شبانه روز انجام میدهید را بنویسید.تا ببینید چه عادتهایی را  متعادل و چه عادتهایی را باید حذف کنید.در این راه میتوانید با افراد موفق نیز مشورت کنید این سوالات را باید برای کل اهداف بنویسید(کوتاه مدت –میان مدت-طولانی مدت)

-اهداف کوتاه مدت (یکساله)را به سه ماهه،یکماه،هفتگی و روزانه تقسیم کنید.و بعد  برنامه ریزی روزانه انجام دهید کل اقداماتی که باید انجام شو.د به صورت روزانه،هفتگی یادداشت کنید.

-هر روز صبح و شب اهداف و برنامه ریزی خود را مطالعه کنید و آخر شب خود را ارزیابی کنید و مجدد برای روز بعد برنامه ریزی کنید.تفکر به اهداف و تمرکز به آنها به صورت روزانه و تلقین مثبت،GPS ناخودآگاه را فعال میکند و در مسیر درست قرار میدهد.

-هر سه ماه چرخ زندگی خود  را مجددا رسم کنید و سیستم مدیریت دستاورد را برای خود اجرا کنید(طرح ریزی،اقدام،بازنگری،اصلاح)

سیستم مدیریت باید مرتبا هر روز ،هر هفته،هر ماه انجام شود تا کوچکترین انحراف از مسیر اصلی را متوجه شده و اصلاح کنید.

مثل حرکت هواپیما: تصور کنید هواپیمایی از مشهد به مقصد تهران حرکت میکند اگر خلبان فقط یک میلیمتر در هر چند دقیقه از مسیر اصلیش منحرف بشود و مسیر را کنترل نکند ممکن است مثلا از کرمان یا زاهدان سر در بیاورد.

(در هر روز فرصت های فراوانی وجود دارد، اما فقط یکی از آن ها بهترین فرصت است). 

 

همه ما باید در زندگی پیه یکی از این دو درد را به تنمان بمالیم: درد انضباط و یا درد پشیمانی. تفاوتش در این است که سنگینی بار انضباط به اندازه مثقال و سنگینی بار پشیمانی به اندازه خروار است. اگر یک سری از کارها را در طول زندگی خود به ثمر نرسانید، به شدت افسوس خواهید خورد و پشیمان میشوید.

روزها خیلی با ارزش هستند و باید از هر روز زندگی خود آگاهانه و هوشیارانه استفاده کنید .

با بهترین آدم ها همنشین شوید)با جماعت سهل انگار دمخور نشوید زیرا مانع رشد میشوند. با کسانی همنشین شو ید که اهداف و آرزوهای والایی دارند و برای رسیدن به آن سخت تلاش میکنند(.

آدم های برنده و موفقی را در اطراف خود، جمع کنید که نماد ارزش ها و مهارت هایی هستند که می خواهید در زندگی کسب نمایید..آدم هایی که در زندگی شما هستند تاثیر شگرفی بر سرنوشت شما دارند

 هر رابطه میتواند تاثیری مثبت ،خنثی و یا منفی روی آدم به جا بگذارد بنابراین فردی که میخواهد به موفقیت دست پیدا کند باید مدام نسبت به یک رابطه و نحوه برقراری  آن دقت کند.بر اساس تاثیری که انسانها بر سرنوشت شما دارند آنها را به سه دسته تقسیم کنید .تاثیر منفی:کسانی که باید رابطه خود را با آنها قطع کنید.تاثیر خنثی:کسانی که باید رابطه خود را با  آنها محدود نمایید و تاثیر مثبت:کسانی که باید رابطه خود را با آنها افزایش دهید

آدم های موفق در جستجوی برقراری رابطه با آدم های موفق دیگری هستند که آن ها را به بهتر شدن تشویق و ترغیب میکنند، پس برای جذب آدم های جذاب باید جذاب ، برای جذب آدم های قدرتمند باید قدرتمند و برای جذب آدم های متعهد باید متعهد باشید. به جای اینکه روی پیدا کردن این افراد وقت صرف نمایید ، روی خودتان کار کرده تا بتوانید آن ها را جذب کنید.

وقتی با آدم های موفق معاشرت می کنید؛ اول از آنها چیزی یاد میگیرید و اطلاعات به سمت شما سرازیر میشود، دوم با شبکه گسترده جدید مرتبط میشوید و نفوذ و تاثیرگذاری شما بیشتر میشود، سوم اینکه نگرشتان  تغییر پیدا میکند 99% زندگی هرکس را نگرش او تشکیل میدهد. پس همیشه سعی کنید با آدم های برنده، خوش بین و مثبت همنشین شوید چرا که به طور مستقیم بر نگرش شما تاثیر میگذارند.

تعیین و طبقه بندی اهداف طبق ابعاد زندگی: (آنچه می خواهیم بشویم و بدست آوریم)

1-کسب و کار:

همه ی زندگی فروش است (یکی از رموز تاثیرگذاری بر دیگران این است که آن ها تو را فردی با استعداد و شریف بشناسند(.

اولین چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که همه چیز به فروش مربوط میشود، اگر هر فردی روی پرورش خودش کار کند میتواند به فروشنده ی بهتری تبدیل شود. فروش به مفهوم تاثیرگذاری است. تاثیرگذاری رمز موفقیت در زندگی است، هرکس که بخواهد موفق شود باید مهارت و هنر تاثیرگذاری بر دیگران را یاد بگیرد. موفقیت هرکس در زندگی به تعامل و همکاری با دیگران بستگی دارد پس به همین دلیل است که باید تاثیرگذار باشید. اگر تلاش کنید بر شرافت و استعداد )شخصیت و مهارت( خود بیفزایدد، بر میزان تاثیرگذاری شما افزوده میشود .

علاوه بر استعداد و شرافت، سایر مهارت های فروش شامل: 1- داشتن شناخت کافی نسبت به چیزی که عرضه میکنید .2- صحبت کردن با تعداد زیادی از آدم ها .3- داشتن پشتکار و تسلیم نشدن در برابر پاسخ منفی


کسب و کار

راهنمایی: افزایش در آمد ، افزایش سود ، جایگاه در بازار ، پروژه های بزرگ ، اعتبار برند ، عملکرد رضایت مشتری ، توسعه ی تیم ، مهارت های جدید ، بهبود عملکرد ، پیدا کردن یک مربی ، مربی شخص دیگری شدن و... 

                                                                                                         .5

 .1

                                                                                                         .6

 .2

                                                                                                         .7

 .3

                                                                                                         .8

 .4

 

 

 

2-وضعیت مالی:

رشد مالی تابع رشد فردی است. ) درآمد هرکس رابطه ای مستقیم با رشد فردی او دارد(.

پول مشکلات زندگی را حل نمیکند. پول امنیت خاطر نمی آورد. پولدار شدن مستلزم این است که از لحاظ فردی رشد کنی تا بتوانی به آن جایگاه برسی .

اگر بخواهی یک میلیون دلار دربیاوری باید به آدمی  تبدیل شوی که لیاقت یک میلیون دلار را دارد! یک انسان خود ساخته و باشخصیت نه یک آدم عاشق پول!!

سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتن است. شما باید برای خودتان کار کنید و یک کار مستقل راه بیاندازید. تا وقتی که برای دیگران کار میکنید نمیتوانید پولدار شوید. حتی اگر شرایط این را ندارید که درحال حاضر به صورت مستقل کار کنید، به صورت تمام وقت روی شغلی که دارید کار کنید و پاره وقت روی آینده تان تمرکز کنید و کم کم آن را توسعه دهید. استقلال مالی یعنی اینکه از کاری مستقل و آزاد خرج زندگیت رو دربیاوری.

 

وضعیت مالی

راهنمایی: در آمد ، پس انداز ها ، ارزش خالص دارایی ها ، برنامه ی شروع پس انداز ، آ غاز سرمایه گذاری ، رهایی از بدهی ها ، از بین بردن کارت های اعتباری ، خرید خانه ، حساب بازنشستگی ، پس انداز برای دانشگاه فرزندان ، کمک های خیریه و... 

                                                                                                         .5

 .1

                                                                                                         .6

 .2

                                                                                                         .7

 .3

                                                                                                         .8

 .4

3-وضعیت جسمانی:

زندگی سالم )از سلامت جسم و درون خود غافل نشو( سلامتی از سه بُعُد سلامتی جسم، روان و روح تشکیل میشود.

روان شامل عقل و احساس و اراده ماست و روح بخشی از ماست که میتواند به فراسوی این جهان سفر کند و جاودانه است.

این سه بُُعد از سلامتی مانند یک پیاز سه لایه است که معنویات در مرکز آن قرار دارد و از همه آنها مهمتر است، لایه دوم روان و لایه بیرونی جسم و اندام ماست.استحکام هرلایه بسته به لایه های دیگر است.

 

وضعیت جسمانی

راهنمایی: وزن ایده ال ، انجام دوی ماراتن ، کسب انعطاف پذیری ، افزایش استقامت ، افزایش انرژی ، کاهش کلسترول ، بهبود شاخص توده عضلانی ، آغاز کردن یوگا و مدیتیشن ، استفاده از متخصص تغذیه ، بهبود حالت ظاهری بدن ، برنامه آزمایش های سالانه پزشکی  ، کاهش قند ، کافئین و غذاهای  چرب ، زودتر خوابیدن ، زودتر بیدار شدن و...  

                                                                                                         .5

 .1

                                                                                                         .6

 .2

                                                                                                         .7

 .3

                                                                                                         .8

 .4

 

 

4-ذهنی و روانی:

همه ی عمر مشغول یادگیری باشید ) تحصیلات رسمی در یافتن "روزی" به تو کمک میکند و تحصیلات شخصی در یافتن "خوشبختی"(

یک انسان موفق همه ی عمر مشغول یادگیری است. اگر بخواهید در زندگی موفق باشد باید علاوه بر تحصیلات رسمی )تحصیلات دانشگاهی( همواره تحصیلات شخصی )معلوماتی که خودتان در طول زندگی یاد میگیرید که باعث رشد و پرورش شما میشوند( نیز داشته باشید.

اگر کسی در مسیر اشتباه حرکت کند، به انگیزه ای برای تندتر حرکت کردن احتیاج ندارد بلکه به آموزش احتیاج دارد تا به مسیر درست برگردد .

یادگیری مقدمه ی ثروت و سلامتی و پرورش معنوی است. کنجکاوی و یادگیری باعث به وقوع پیوستن معجزه است. کسی در زندگی موفق است که در تمام طول زندگی اش در حال یادگیری باشد.

چند راه برای یادگیری و پیشرفت در زندگی وجود دارد: اول کتاب خواندن که مهترین اصل است، دوم سرمشق گرفتن از آدم های موفق و سوم پند گرفتن از تجربیات و اشتباهات خود.

مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گران تمام میشود، مساله این است که اگر کتاب نخوانید چقدر برایتان گران تمام میشود.مسائل ذهنی و روانی

راهنمایی: 30دقیقه مطالعه روزانه ، 30 دقیقه گوش دادن روزانه به سیدی های آموزشی ، حرکت در دوره های آموزشی جدید ، شرکت در سمینارها ، استخدام یک مربی  ، ملحق شدن به سازمان های حمایت کننده ، کسب مهارت های جدید ، اختصاص زمان بیشتربه برنامه ریزی ، بالا بردن سطح دانش در موضوعی خاص و...  

                                                                                                         .5

 .1

                                                                                                         .6

 .2

                                                                                                         .7

 .3

                                                                                                         .8

 .4

ادامه در پست بعدی...


دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.