اثر مرکب

اثر مرکب

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰
726

خلاصه کتاب 
اثر مرکب
اثر دارن هاردی 

یجاد تحولی شگفات انگیز در زندگی شما و درامد شما

گنجینه ای از تفکرات و ایده ها برای رسیدن به موفقیتهایی که تا کنون فکر نمیکردید امکانپذیر باشد!