پیروزی افکار موفق

پیروزی افکار موفق

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰
654

خلاصه کتابِ پیروزی افکار موفق اثر
گیل لیدن فیلد
استراتژی و رموزی که میتواند زندگی شما را دگرگون سازد.
میانبری برای بازگشت به زندگی